4.6( 8864)

Contoh Surat Kuasa Yang Baik dan Benar | Cara Membuat

Contoh Surat Kuasa - "Surat Kuasa" merupakan surat yang dibuat untuk memberikan kewenangan kepada orang lain, salah satu contohnya ialah dalam pengambilan gaji/pensiun atau mengambil barang namun anda berhalangan dan ingin diwakilkan oleh orang lain. Lantas bagaimana cara pembuatan surat kuasa yang baik dan benar ? Berikut ini terlambat mendapatkan info bagaimana cara membuat surat kuasa. Serta beberapa contoh surat kuasa.

Cara Membuat Surat Kuasa


1. Tulis judul di atas yaitu Surat Kuasa, dalam hukum bisa berupa Surat Kuasa khusus maupun Surat Kuasa Substitusi
2. Cantumkan pihak – pihak yang terlibat dalam pengalihan kuasa. Pertama tulis profil pemberi kuasa kemudian tulis juga profil penerima kuasa.
3. Tulis Perihal surat kuasa, untuk surat kuasa yang umum di masyarakat bisa berupa apakah pelimpahan kuasa pengambilan gaji, pengambilan cek, pengambilan barang , atau lain sebagainya. Setelah itu tulis profil penerima kuasa.
3. Penutup surat
4. Tanggal dan tempat pembuatan surat
5. Tanda tangan dan nama terang pemberi kuasa dan penerima kuasa
6. Selain itu terakhir juga bisa ditempel materai pada surat kuasa untuk menguatkannya secara hukum.

Surat Kuasa

Berikut ini beberapa contoh surat kuasa yang bisa menjadi contoh sobat apabila ingin membuat sebuah surat kuasa :

Contoh Surat Kuasa Yang Baik dan Benar

Contoh 1 Surat Kuasa Pengambilan barang

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Markonah
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Juni 1973
Alamat : Cipondoh Makmur Blok E. IV/01
RT 07/05 Kel. Cipondoh Makmur. Kec. Cipondoh
No. KTP : 32.75.02.1002.08617.

Memberikan kuasa kepada

Nama : Ayead Terlambat
Alamat : Puri Dewata Indah Blok. Ag. No. 27
RT. 03/02 Cipondoh Tangerang.
No. KTP : 367.105.13.00.02

Untuk pengambilan :

Satu Buah Yunit : BPKB Mobil Suzuki Baleno
Nopol : B. 2628 YH
Warna : Abu-abu Metalik
No. Mesin : G168-ID- 602036
No. Angka : MHDSY416VJ-102036.

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal, 20 Agustus 2007

Yang Diberi Kuasa Yang Memberikan Kuasa

( IRAWANSYAH HASIBUAN ) ( ETY ZUNAIDAR )


Contoh 2 Surat Kuasa Perwakilan Pengambilan Gajih

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                         : Yusuf Fikri
Tempat/Tgl. Lahir       : Mamuju, 18 Oktober 1986
Pekerjaan                  : Pegawai
Alamat                        : Jl. Semar Mendem No 108 Surabaya
Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ………..  dikarenakan saya sedang sakit. Oleh karena itu, saya akan memberikan kuasa kepada :
Nama                             : Firman Akbar
Tempat/Tgl. Lahir           : Sidoarjo, 10 Februari 1989
Pekerjaan                     : Swasta
Alamat                           : Perum Delta Sari BR No 39 Sidoarjo
Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surabaya, 24 Maret 2012
Penerima Kuasa                                                                            Pemberi Kuasa
Materai
Rp6.000,-
(Yusuf Fikri)                                                                                    (Firman Akbar)

Contoh 3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama             :Ahmad Fahmi
Pekerjaan       : Pegawai
Alamat            : Jl. Maju Terus no 66

Melalui surat ini telah memberi kuasa kepada :

Nama             : Muhammad Rokim
Pekerjaan       : Tukang Kebun
Alamat            : Jl. Pelangi Indah No 14

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai …. (jabatan / kekuasaan pemberi kuasa, sebutkan pula dasar kekuatan dari pemberi kuasa, misalnya adanya SK).

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk… (tujuan pemberian kuasa).

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (recht van substitute) baik sebagian atau seluruhnya yang di kuasakan ini kepada orang lain.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

                                                                                                               November,______2012

Penerima kuasa                                                                                             Pemberi Kuasa

                                                                                                                           Materai

Muhammad Rokim                                                                                          Ahmad Fahmi

Semoga info mengenai Contoh surat kuasa dan tips membuat surat kuasa diatas bermanfaat buat sobat semua.


Description: Contoh dan Cara Membuat Surat Kuasa
Rating: 4.5 
 Salam Terlambat

0 comments:

Posting Komentar